Producătorii îşi rezervă dreptul de a efectua modificări la produse. Modificările respective nu trebuie să altereze caracteristicile esenţiale ale produselor. Imaginile furnizate în acest sit web sunt informative, şi este posibil să nu mai reflecte evoluţia ulterioară a produsului.

Comenzi, preturi, conditii de plata

Preţurile produselor pot fi actualizate în funcţie de costurile de producţie ale partenerilor, şi alţi factori externi.

În caz de întărziere a plăţii faţă de data stabilită, cumpărătorul va trebui să plătească firmei S.C. Green Pest Deratizare S.R.L. penalităţi de întârziere, şi cheltuielile aşa cum sunt prevazute de legislaţia iîn vigoare, şi va trebui să despagubească societatea Green Pest Deratizare S.R.L., pentru eventualele daune.

Expedieri, reclamatii

Indiferent de termenele de expediere stabilite de pãrti, riscurile sunt transferate la cumpãrãtor în momentul în care marfa iese din depozitul S.C. Green Pest Deratizare S.R.L.

Eventualele reclamaţii cu privire la starea ambalajului, cantitate, numãr sau caracteristici externe ale produselor (defecte evidente), vor trebui aduse la cunostinta S.C. Green Pest Deratizare S.R.L. prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în termen de maxim sapte zile de la data receptiei produselor. Eventualele reclamatii cu privire la defecte care nu pot fi observate în momentul controlului la receptia mãrfii (defecte ascunse) vor trebui sã fie aduse la cunostinta S.C. Green Pest Deratizare S.R.L. printr-o scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, în termen de maxim sapte zile de la data descoperirii, si nu trebuie sã se depãşeascã douãsprezece luni de la livrare. Eventualele reclamatii sau contestãri nu îi dau cumpãrãtorului dreptul de a suspenda sau de a întãrzia plãţile produselor care sunt obiect al contestãrii, si nici ale celorlalte livrãri. Nu se acceptã returnãri de marfã fãrã o autorizare prealabilã scrisã de la S.C. Green Pest Deratizare S.R.L.; în caz contrar marfa va fi reexpediatã la expeditor, iar costul respectivei expedieri va fi suportat de acesta din urmã.

Vă rugăm să transmiteţi orice sesizare, reclamaţie sau sugestie către S.C. Green Pest Deratizare S.R.L. prin formularul de contact, sau direct folosind datele de contact afişate pe pagina respectivă, inclusiv printr-o vizită la sediul nostru, unde veţi putea primi informaţii şi materiale informative mult mai detaliate privind noile oferte, informaţii despre distribuitorii produselor noastre, şi catalogul complet al produselor şi serviciilor oferite de noi.

Pentru prezentări şi/sau demonstraţii, suport tehnic, consultanţă de specialitate, service sau oferte de pret, vă aşteptăm să ne contactaţi sau să ne vizitaţi la sediu.